2014: meer belastingen en bijtellingen

De automobilist krijgt in 2014 te maken met meer bijtellingen en wegenbelasting. De vrijstelling voor zuinige auto’s wordt zo goed als afgeschaft en eigenaren van oldtimers gaan weer wegenbelasting betalen. Ook worden de grenzen voor de bijtelling voor benzine, diesel en elektrische auto’s weer verder aangescherpt. Daarnaast kondigt de overheid twee extra bijtellingstarieven aan.

Meer accijns
Het was al bekend dat zowel de diesel als LPG een hogere accijns krijgt. Evenals de verhoging van boetes voor het niet betalen van motorrijtuigenbelasting. En ook wisten we al dat het betalen van wegenbelasting voor zuinige auto’s wordt aangescherpt. Nu maakt Autoverzekeringberekenen de balans op: wat betekent dit eigenlijk voor de Nederlandse automobilist?

De vrijstelling voor wegenbelasting vervalt
Dit jaar kwam de verzekerde in aanmerking voor vrijstelling van wegenbelasting, zodra de auto maximaal 95 g/km (diesel) of 110 g/km (benzine) uitstootte. In 2014 gaat die grens fors naar beneden. Dan komt de automobilist alleen nog in aanmerking voor vrijstelling, als de auto maximaal 50 g/km uitstoot. In de praktijk houdt dat in dat alleen nog hybride en elektrische auto’s in aanmerking komen voor vrijstelling. Daarmee lijkt de vrijstelling voor wegenbelasting voor vrijwel alle automobilisten te vervallen.

Oldtimers tellen weer mee voor de wegenbelasting
Wie een oldtimer in bezit heeft, kan tot 2014 genieten van vrijstelling voor de wegenbelasting. Daarna betaalt ook de bezitter van een oldtimer weer wegenbelasting. Daar is veel over gesproken en zelfs tegen geprotesteerd, maar de overheid zet de maatregel toch door. Per 2014 komen alleen nog auto’s die ouder zijn dan 40 jaar in aanmerking voor vrijstelling. Auto’s die op benzine rijden en tussen de 26 en 40 jaar oud zijn, gelden nog wel voor een overgangsregeling. Daarbij geldt een kwarttarief van maximaal 120 euro per jaar. De voorwaarde is dan wel dat de auto’s stilstaan in de maanden december, januari en februari.

Bijtellingen voor elektrische auto’s
Tot 2014 zijn elektrische auto’s vrijgesteld van bijtelling. Daarna betaalt de bestuurder van een elektrische auto 4% bijtelling. De oude regeling dat eigenaren van elektrische auto’s geen bijtelling hoeven te betalen, komt daarmee te vervallen. Plug-in hybrides gelden ook niet meer binnen deze regeling. Die profiteren in 2013 nog wel van vrijstelling. Straks dus niet meer.

Bijtelling plug-in hybride
Voor plug-in hybrides geldt in 2014 een bijtelling van 7%. Dat zijn op dit moment de enige auto’s die onder deze nieuwe bijtellingsklasse van 7% vallen. Vuistregel: stoot een auto niet meer dan 50 g/km uit, dan geldt een bijtelling van zeven procent voor privégebruik. Voor zakelijk gebruik gelden andere tarieven.

De grenzen worden nog verder verlaagd
Wie slechts 14% bijtelling wil betalen, moet voortaan een diesel gaan rijden, die tussen de 50 en 85 g per kilometer uitstoot. Of een benzineauto van 51 tot 88 g/km. Voor 20% bijtelling, geldt de grens van 86 tot en met 111 g per kilometer. Voor alle andere brandstoffen geldt een grens van 89 tot en met 117 g per kilometer.

Complete vrijstelling
De bovengrens van de BPM-vrijstelling voor zeer zuinige auto’s, gaat ook verder omlaag. De BPM-vrijstelling is in 2014 van kracht bij een CO2-uitstoot van 86 gram per kilometer en kleiner.

Bezuinigingen
Door extra belastingen te heffen, hoopt de overheid in 2014 meer belastinggeld op te halen. Op die manier bezuinigt het kabinet op de ontwikkeling van duurzaam vervoer.

Vorig artikel:

Volgend artikel: